Hizmet Detayı

DİKEY PEYZAJ

Günümüz modern mimarisinde yeni bir anlayış getiren dikey peyzaj, bildiğimiz bahçenin herhangi bir duvarda konumlandırılmış halidir.


YER ÖRTÜCÜ BİTKİLER

3 ile 30 cm. kadar uzayan toprak yüzeyinde çok yakın şekilde yoğun bir yaprak tabakası oluşturan, sarılıcı, sürünücü yayılıcı bodur bitkilerdir.


OTOMATİK SULAMA SİSTEMLERİ

Peyzaj alanlarında çeşitli bitkilerin beraber olması, su ihtiyacı farklılığı gösterir. Yağmurlama sulama sistemiyle alan parsellere ayrılarak her bitki için istenilen sulama suyu miktarı ve sulama süresi karşılanır.


ÇEVRE DÜZENLEME

Çevre düzenleme belirli bir yerden bakıldığında görüş açısına giren tüm topografik, doğal ve kültürel verileri içerir.Bir alanın tüm görünür özelliklerini içerir. Çevre düzenleme hayatlarımız için ortam sağlar. Peyzajlar ihtiyaçlarımızı yanı sıra doğa gereksinimlerimizi sağlar.PROJE

Yapısal ve Bitkisel Peyzaj

Proje Çizimleri

3 Boyutlu Proje Çizimleri

Danışmanlık Hizmetleri


YAPISAL

Otomatik Sulama Sistemleri

Sert Zemin Uygulamaları

Aydınlatma Sistemleri

Süs Havuzları

Kentsel Donatı Elemanları

Drenaj Sistemleri