dikey peyzaj
DİKEY

PEYZAJ

Günümüz modern mimarisinde yeni bir anlayış getiren dikey peyzaj, bildiğimiz bahçenin herhangi bir duvarda konumlandırılmış halidir.

YER ÖRTÜCÜ

BİTKİLER

3 ile 30 cm. kadar uzayan toprak yüzeyinde çok yakın şekilde yoğun bir yaprak tabakası oluşturan, sarılıcı, sürünücü yayılıcı bodur bitkilerdir.

yer örtücü bitkiler-01
otomatik sulama sistemleri11-01
OTOMATİK SULAMA

SİSTEMLERİ

Peyzaj alanlarında çeşitli bitkilerin beraber olması, su ihtiyacı farklılığı gösterir. Yağmurlama sulama sistemiyle alan parsellere ayrılarak her bitki için istenilen sulama suyu miktarı ve sulama süresi karşılanır.

ÇEVRE

DÜZENLEME

Çevre düzenleme belirli bir yerden bakıldığında görüş açısına giren tüm topografik, doğal ve kültürel verileri içerir.Bir alanın tüm görünür özelliklerini içerir. Çevre düzenleme hayatlarımız için ortam sağlar. Peyzajlar ihtiyaçlarımızı yanı sıra doğa gereksinimlerimizi sağlar.

çevre düzenleme-01
proje-01
PROJE

Yapısal ve Bitkisel Peyzaj Proje Çizimleri

3 Boyutlu Proje Çizimleri

Danışmanlık Hizmetleri

YAPISAL

Otomatik Sulama Sistemleri

Sert Zemin Uygulamaları

Aydınlatma Sistemleri

Süs Havuzları

Kentsel Donatı Elemanları

Drenaj Sistemleri

yapısal-01
proje-01
BİTKİSEL

Doğal Rulo Çim Üretimi ve Uygulamaları

Dış ve İç Mekan Bitkisel Uygulamaları

Bitkisel Toprak Temini ve Saha Düzenlemesi

BAKIM

Çapalama ve Gübreleme Hiizzmetleri

Düzenli Biçim ve Sulama Hizmetleri

Bitkilerde Budama ve Gençleştirme Hizmetleri

Bakım ve Onarım Hizmetleri

bakım2-01
WhatsApp Whatsapp Hattı